Cummins Manufacturing Jobs

Job Information

Cummins Inc. Team Leader Mechanical Assembly (Onsite) in Oevel, Belgium

Team Leader Mechanical Assembly (Onsite)

Description

Jouw taken

 • Je coördineert de activiteiten van een groep mechaniekers om te voldoen aan vastgestelde productiespecificaties en -schema's.

 • Je werkt nauw samen met de supervisors.

 • Je volgt alle toepasselijke standaardwerkzaamheden, procesdocumentatie en kwaliteitsprocedures en stelt kwaliteitsproblemen aan de orde om kosten en blootstelling te minimaliseren.

 • Je bent de eerste hulp bij storingen in de apparatuur, tekorten aan onderdelen, kwaliteitsproblemen en veiligheidskwesties.

 • Je assisteert het management bij het organiseren en coördineren van personeels- en overwerkbehoeften om productie- en leveringsschema's te halen.

 • Je zorgt ervoor dat on the job training en andere trainingsvereisten worden gepland, voltooid en gedocumenteerd. Coacht en begeleidt minder ervaren teamleden.

 • Neemt actief deel aan manieren om de kwaliteit, veiligheid, processen, materiaalstroom en de ontwikkeling van werknemers te verbeteren, zodat een team ontstaat dat gericht is op voortdurende verbetering.

Jouw profiel

 • Je hebt relevante werkervaring of vaardigheden verkregen door opleiding, training of on-the-job ervaring.

 • Je ben positief ingesteld en weet prioriteiten te stellen.

 • Je bent communicatief sterk en kan je vlot uitdrukken in het Engels en in het Nederlands.

 • Je bent resultaatgericht en weet een team te motiveren om doelen te bereiken.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 32 vakantiedagen

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.

 • On site positie.


Your tasks

 • You coordinate the activities of a group of mechanical workers to meet established production specifications and schedules.

 • You work closely with supervisors.

 • You follow all applicable standard operating procedures, process documentation and quality procedures and address quality issues to minimize cost and exposure.

 • You are the first responder to equipment malfunctions, parts shortages, quality problems and safety issues.

 • You assist management in organizing and coordinating personnel and overtime requirements to meet production and delivery schedules.

 • You ensure that on the job training and other training requirements are planned, completed and documented. Coaches and mentors less experienced team members.

 • Actively participates in ways to improve quality, safety, processes, material flow and employee development to create a team focused on continuous improvement.

Your profile

 • You have relevant work experience or skills acquired through education, training or on-the-job experience.

 • You have a positive attitude and know how to set priorities.

 • You are communicative and can express yourself fluently in English and Dutch.

 • You are results-oriented and know how to motivate a team to achieve goals.

What we offer

 • You will find yourself in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 32 vacation days

 • Variable compensation based on organizational goals.

 • On site position.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV (annex)

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting Mar 30, 2023, 4:47:08 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Accelera Business

Role Category Onsite

Req ID: 230002NK

DirectEmployers