Cummins Manufacturing Jobs

Job Information

Cummins Inc. Team Leader Cell and PEM Stack Assembly (Onsite) in Oevel, Belgium

Team Leader Cell and PEM Stack Assembly (Onsite)

Description

Jouw taken

 • Je leidt een team dat verantwoordelijk is voor de Cell Stack en/of de PEM Stack afdeling. Je coördineert hierbij de activiteiten om te voldoen aan vastgestelde productiespecificaties en -schema's.

 • Je bent verantwoordelijk op het toezien van de te behalen KPI`s.

 • Je bent de eerste hulp bij storingen in de apparatuur, tekorten aan onderdelen, kwaliteitsproblemen en veiligheidskwesties.

 • Je werkt nauw samen met de supervisors.

 • Je coördineert en communiceert activiteiten tussen ploegen en teamleiders, afdelingen van klanten en leveranciers en andere ondersteunende functies.

 • Je assisteert het management bij het organiseren en coördineren van personeels- en overwerkbehoeften om productie- en leveringsschema's te halen.

 • Je neemt actief deel aan manieren om de kwaliteit, veiligheid, processen, materiaalstroom en de ontwikkeling van werknemers te verbeteren, zodat een team ontstaat dat gericht is op voortdurende verbetering.

Jouw profiel

 • Je hebt relevante werkervaring of vaardigheden verkregen door opleiding, training of on-the-job ervaring.

 • Je ben positief ingesteld en weet prioriteiten te stellen.

 • Je bent communicatief sterk en kan je vlot uitdrukken in het Engels en in het Nederlands.

 • Je bent resultaatgericht en weet een team te motiveren om doelen te bereiken.

Wat wij bieden

 • Je zal terechtkomen in een warme omgeving en open werksfeer.

 • Aantrekkelijk salarispakket met extralegale voordelen.

 • 32 vakantiedagen.

 • Variabele compensatie gebaseerd op organisatie doelstellingen.

 • Dagdienst met de mogelijkheid ooit in een ploegensysteem over te stappen.

 • On site positie.


Your tasks

 • You will lead a team responsible for the Cell Stack and/or PEM Stack department. In doing so, you coordinate activities to meet established production specifications and schedules.

 • You are responsible for overseeing the KPI`s to be achieved.

 • You are the first responder to equipment failures, parts shortages, quality problems and safety issues.

 • You work closely with the supervisors.

 • You coordinate and communicate activities between shifts and team leaders, customer and supplier departments and other support functions.

 • You assist management in organizing and coordinating personnel and overtime needs to meet production and delivery schedules.

 • You actively participate in ways to improve quality, safety, processes, material flow and employee development to create a team focused on continuous improvement.

Your profile

 • You have relevant work experience or skills acquired through education, training or on-the-job experience.

 • You have a positive attitude and know how to set priorities.

 • You are communicative and can express yourself fluently in English and Dutch.

 • You are results-oriented and know how to motivate a team to achieve goals.

What we offer

 • You will find yourself in a warm environment and open working atmosphere.

 • Attractive salary package with fringe benefits.

 • 32 vacation days

 • Variable compensation based on organizational goals.

 • Dayshift with the possibility to work in a shift system one day.

 • On site position.

Job MANUFACTURING

Primary Location Belgium-Antwerp-Mol-Belgium, Oevel, Hydrogenics Europe NV (annex)

Job Type Shop

Recruitment Job Type Shop

Job Posting May 15, 2023, 3:22:18 AM

Unposting Date Ongoing

Organization Accelera Business

Role Category Onsite

Req ID: 230002NL

DirectEmployers